معرفی شرکت

سوتک (SooTech) با بیشتر از 15 سال فعالیت تیم اجرائی خود در حوزه بانکداری و پرداخت کشور با هدف ارائه خدمات مبتنی بر سه رکن امنیت، سرعت و سادگی فرآیند مالی فعالیت می‌نماید. ایجاد تجربه متفاوت برای مشتریان، توآم با ایجاد اطمینان خاطر برای ایشان به عنوان شرکای شرکت از اهداف اصلی ماست.

خدمات ما

خدمات سوتک در سه زمینه:


• پرداخت از طریق اپلیکیشن سوپی


• بازارگاه بر خط از طریق سامانه سوشاپ


• خدمات پشتیبانی فنی سخت افزاری، شبکه و زیرساخت